Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2017

12:13
To nie jest tak, że mi przejdzie
I ktoś inny zajmie Twoje miejsce
— zafascynowanie (via zafascynowanie)
Reposted fromshitsuri shitsuri viarudosci rudosci
redhothair
12:13

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarudosci rudosci

February 21 2017

21:59
redhothair
21:58
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viarudosci rudosci
redhothair
21:55
4400 c993
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaikari ikari

July 03 2015

redhothair
20:36
W gruncie rzeczy nic nie przeżyła, ale przemarzyła...
— Eric-Emmanuel Schmitt 'Historie miłosne'
Reposted frominpassing inpassing viamoonlightdrive moonlightdrive
redhothair
20:30
Gaylord Ho "We Two"
Reposted fromzelka zelka viaikari ikari

June 24 2015

redhothair
21:14
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
— Jane Austen – Perswazje
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaprzytulanki przytulanki
redhothair
21:13
Wszystkie dobre kobiety czasami pyskują.
— Anne Bishop - Sebastian
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakryczka kryczka
redhothair
21:07
2631 de4e
Reposted fromnoaction noaction viarainbows rainbows
redhothair
21:06
redhothair
20:56
2200 5b91 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viaikari ikari
redhothair
20:53
redhothair
20:52
7631 9e5c
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viakryczka kryczka
redhothair
20:51
Miałam być doskonała. Miałam umieć usunąć się w cień i niczego nie wymagać. Miałam nie płakać. Nie żądać. Cieszyć się chwilą. Mało mówić. Dużo się śmiać.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoonlightdrive moonlightdrive

June 13 2015

20:15

DIY Aluminium Calligraphy Pen

miss-nerdgasmz:

watering76:

imageimage

You’ll need tape, scissors, knife, disposable chopsticks, empty aluminium can, stapler and ink.

image

Calligraphy Pen for Gothic: cut the aluminium into two pieces like above and tape it on chopstick, then Staple the aluminium.

image

Medium Point Calligraphy Pen: Fold a piece of aluminim, and cut it like picture above. Then tape it on chopstick.

image

Fine Point Calligraphy Pen: Fold a piece of aluminim, and cut it like picture above. Then tape it on chopstick.

Now enjoy it :)

image image imageimage image

☞Turning straw into pen.

ARE YOU FUCKIN SERIOUS I’VE SPENT SHIT TONS OF MONEY ON CALLIGRAPHY PENS FOR ART AND YOU’RE TELLING ME I CAN MAKE MY OWN FOR LESS THAN 4 FRIGGEN DOLLARS??? THIS IS BULLSHIT MY ENTIRE ART LIFE IS A LIE

Reposted fromRain-Flower Rain-Flower viaikari ikari
redhothair
20:13
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaikari ikari
redhothair
20:06
Reposted fromgruetze gruetze viaurbanart urbanart
20:05
5545 ca4e 500
redhothair
20:04
4999 202d 500
Reposted fromcontroversial controversial viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl